תוכנית פעילות שבועית

יום ראשון יום שני
9.30-10.30 מחשבים

קבוצה 1

ורנה והניה

9.15-10.15 התעמלות

דבי

10.35-11.45 מחשבים

קבוצה 2

ורנה והניה

10.30-12.00 אומנות שימושית

ידידה

11.45-13.00 מחשבים

קבוצה 3

ורנה והניה

12.00-12.50 פרשת שבוע

וסיפורים

לאה

יום רביעי
9.15-10.30 מחשבים

אלי

10.30-12.00- התפתחות אישית

דורית

חרוזים

אלי

12.00-12.50 ריקודי עם

הניה בריל

יום חמישי
10.30-11.30 יוגה

קבוצה 1

ציפי

11.40-12.45 יוגה

קבוצה 2

ציפי

11.30-12.15 מחשבים תרגול

קבוצות 1,2

12.15-13.00 מחשבים תרגול

קבוצה 3

שבת שלום!!!!